Komponenty zdvihu jeřábu

Převodové skříně zdvihu

Převodové skříně jsou používané jako součást pohonů všech mechanizmů jeřábů, zejména pak pohonů zdvihů a pojezdů. Připojovací konce vstupních a výstupních hřídelů jsou provedeny podle typu pohonu a podle celkového řešení mechanizmu.

 

Převodová skříň se obecně skládá z hnací a hnané hřídele, ozubeného převodu a skříně. Skříň se skládá většinou z víka a vany. Skříň převodovky může být řešena jako odlitek nebo svařenec popřípadě jejich kombinace. Mazání se provádí olejem. Může být tlakové (pomocí zubového čerpadla) a nebo rozstřikem.

Velikost závisí především na kroutícím momentu, který je třeba přenést od motoru k vlastnímu poháněnému ústrojí jeřábu.