Ostatní jeřábové komponenty

Přenos energie a signálu

Trolejová vedení

Slouží k přenosu elektrické energie, nebo ovládacích a měřících signálů z pevných částí jeřábu na jeho pohyblivé části. Základní rozdělení trolejí je na sběračové, kabelové a energetické řetězy.

 

Kabelové bubny

Kabelové bubny slouží pro navíjení kabelu, který zajišťuje napájení elektrickou energií nebo přívod signálů.