Jeřáby

Jeřáby sloupové

Jeřáby sloupové bývají nasazeny často jako obslužné zařízení pro manipulaci s výrobky u strojů v halách nebo mohou sloužit ve venkovních prostorách.

Sloupový jeřáb je tvořen ze sloupu a ramene (výložníku), mohou být otočné nebo pevné. Sloup bývá většinou ukotven šrouby do základů, rameno může být provedeno jako otočné kolem sloupu, nebo pevné. Po ramenu pojíždí kladkostrojová kočka.
Napájení jeřábu je běžně kabelem, ovládání dálkové či zavěšeným panelem.