Komponenty pojezdu jeřábu

Brzdy pojezdové

Brzdy dvoučelisťové pojezdové se používají pro brzdění pojížděcího ustrojí jeřábů a jeřábových koček. Mají plynule nastavitelný brzdící moment od 0 do svého maxima.

 

Čelisťová bubnová brzda sestává z podstavy, kinematického mechanismu pák, pružinové jednotky a elektrohydraulického odbrzďovače.

Variantně lze nabídnout brzdu s podstavou uzpůsobenou pro uchycení k převodovce, která je na to patřičně vybavená.

Brzda vybavená automatickým kompenzátorem opotřebení brzdového obložení (AKO) zásadním způsobem snižuje potřebu servisních prací, čímž je dosaženo zvášení provozuschopnosti jeřábu, omezení technologických prostojů a odstávek jeřábu. V neposlední řadě přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce.