Komponenty pojezdu jeřábu

Pojezdové brzdy AKO

Automatický kompenzátor opotřebení brzdového obložení (AKO)

Slouží k bezobslužnému seřízení pákových poměrů kinematické soustavy brzdy v závislosti na hodnotě opotřebení brzdového obložení. Při správném nastavení AKO je zaručeno, že hodnota definovaného brzdného momentu bude udržována téměř konstantní během časového úseku, ve kterém dochází vlivem opotřebení ke změně tloušťky brzdového obložení.

 

Koncepce brzd systému AKO je plně zaměnitelná (připojovací rozměry, vnější rozměry, osová výška bubnu, atd.) za stávající brzdy – bez systému AKO. Za určitých podmínek lze provést i rozšíření stávajících brzd o systém AKO

Vlastnosti brzd AKO

Robustní konstrukce – snížení rizika deformací
Optimální geometrie pákového mechanismu
Vyrobeny v souladu s ČSN EN 13135
Testovány ve speciální zkušební laboratoři
Odbrzdění pomocí ELHY typu EB

Přínosy

Možnost regulace délky brzdné dráhy
Zajištění konstantního brzdného momentu (v průběhu životnosti brzdového obložení)
Snížení potřeby servisních prací
Omezení prostojů a odstávek
Zvýšení bezpečnosti práce

Pružinová jednotka

Plynulé uživatelské nastavení velikosti brzdného momentu pojezdových brzdových systémů
Stupnice, znázorňující aktuální nastavenou hodnotu brzdného momentu

Dobrzďovací válec – hydraulický

Mechanismus sekundárního systému ovládání pojezdových brzd
Slouží k okamžitému vyvození vyššího brzdného momentu
Využití při přesném najíždění, nouzovém zastavení, atd.
Pracovní médium je brzdová kapalina

Volitelné příslušenství

Signalizace maximálního opotřebení brzdového obložení
Elektronická signalizace stavu brzdového systému „zabrzděno/odbrzděno“