Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce

Naše společnost se zabývá také výrobou a montážemi ocelových konstrukcí a to jednak ve formě doplňkových nosných systémů pro potřeby námi dodávaných jeřábů a zdvihacích zařízení, tak i individuální zakázkovou výrobou dle potřeb a přání našich zákazníků. Vlastní konstrukce může být zhotovena dle výkresové dokumentace dodané zákazníkem, nebo může být kompletně navržena a vyrobena naší firmou.

 

Naše služby v oblasti ocelových konstrukcí

  • Ideové návrhy ocelových konstrukcí a nosných systémů
  • Projekčně konstrukční zpracování ocelových konstrukcí
  • Statické výpočty
  • Vlastní výroba ocelových konstrukcí
  • Povrchová úprava
  • Odborná montáž v místě instalace

 

Příkladem může být ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor. Je tvořena dvěma hlavními a dvěma příčnými nosníky, které jsou zhotoveny z válcovaných I profilů, navzájem propojených šroubovými spoji. Vlastní nosníky jsou ustaveny na nohách opatřených přírubami a následně svorníky uchyceny k podlaze. Po spodní pásnici hlavních nosníků pojíždí podvěsná hliníková konstrukce vakuového manipulátoru, sloužící pro manipulaci s břemeny