Uchopovací a manipulační prostředky

Kladnice klasické

Klasické kladnice představují základní a nejrozšířenější neodnímatelné závěsné prostředky, používané u jeřábů nebo zdvihacích zařízení.
Nabízíme kladnice od nosnosti několika kilogramů až po nosnost stovek tun, různého konstrukčního provedení a technického vybavení.

 

Nosným elementem kladnic jsou zpravidla kované háky, které mohou být jednoduché nebo dvojité. Všechny háky jsou vždy opatřeny pojistkami proti samovolnému uvolnění manipulovaného břemena.

Z hlediska vlastní konstrukce mohou být kladnice provedeny jako běžné, klasické nebo se zkrácenou stavební výškou. Kladnice mohou být také osazeny vážícím systémem různého provedení a přesnosti vážení. Zjištěná hmotnost břemena může být zobrazována na displeji přímo na kladnici, přenášena na jeřáb případně i mimo něj nebo může být použita kombinace těchto způsobů.

Pro případ, kdy je na kladnici zavěšován elektromagnet nebo hydraulický drapák je kladnice vybavena zásuvkou pro napájení a ovládání těchto zařízení. Napájecí napětí a ovládací signály jsou ke kladnici vedeny z kočky kabelem.