Kardanové hřídele

-

Používají se jako spojovací prvek pro přenos kroutícího momentu tam, kde osy hnacího a hnaného hřídele mohou být různoběžné, mimoběžné apod., případně se vůči sobě při přenosu momentu pohybují v rozsahu daném maximálním možným úhlem vychýlení jeho kloubů nebo axiálního posunu. Uvedené výchylky mohou být způsobeny prostorovými požadavky dané konstrukce, nepřesností při výrobě a montáži, pružností nosné konstrukce, funkčním požadavkem na možnost vzájemného pohybu spojených celků při činnosti apod.

Ukázka kardanové hřídele

Hřídel se skládá ze dvou za sebou řazených kardanových kloubů, spojených střední spojovací částí. Klouby jsou zpravidla osazeny přírubami pro spojení s navazujícími prvky, střední část je buď pevná nebo teleskopická. Teleskopická střední část umožňuje změnu délky hřídele a tím vyrovnávání axiálních odchylek.