Brzdy pojezdové

-

Brzdy dvoučelisťové pojezdové se používají pro brzdění pojížděcího ustrojí jeřábů a jeřábových koček. Mají plynule nastavitelný brzdící moment od 0 do svého maxima.

Čelisťová bubnová brzda sestává z podstavy, kinematického mechanismu pák, pružinové jednotky a elektrohydraulického odbrzďovače.

Variantně lze nabídnout brzdu s podstavou uzpůsobenou pro uchycení k převodovce, která je na to patřičně vybavená.

Použitím čelisťové brzdy AKO (Automatický Kompenzátor Opotřebení brzdového obložení), zejména u technologických jeřábů, se zásadním způsobem snižuje potřeba servisních prací, čímž je dosaženo zvýšení provozuschopnosti jeřábu, omezení technologických prostojů a odstávek jeřábu. V neposlední řadě přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce.