Lamelové háky

-

Je to břemenový hák sestavený z více plechů, používaný především pro přepravu žhavých tekutých hmot v licích pánvích, ale i jiných rozměrných břemen. Háky jsou složené z jednotlivých lamel, spojených nýty.

Licí traverza s lamelovými háky

Dosedací plocha háku je tvořena vložkou pro spolehlivé uložení čepu pánve a která rovnoměrně rozloží zatížení na jednotlivé lamely. Musí se zohlednit často vysoká pracovní teplota prostředí.