Jeřáby mobilní portálové

-

Jeřáby bývají nasazeny často jako obslužné zařízení pro manipulaci s výrobky u strojů v halách. Mohou však sloužit na venkovních prostorách pro různé potřeby manipulace dle požadavků uživatelů.

Jeřáb mobilní portálový

Nosnost bývá poměrně nízká – od několika desítek kg až po jednotky tun, výška zdvihu a vyložení ramene jsou také poměrně omezené.