Dílenská manipulace

Dílenská manipulace

-
Jeřáby pro dílenskou manipulaci bývají nasazeny často jako obslužné zařízení pro manipulaci s výrobky u strojů v halách. Mohou také sloužit ve venkovních prostorách pro různé potřeby manipulace dle požadavků.

Nosnost bývá od několika desítek kg až po jednotky tun.