KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.

Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t
Základní návrh mostového nalévacího jeřábu 270t

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. je inženýrsko dodavatelská firma v oboru vyhrazených a nevyhrazených zdvihacích zařízení. Byla založena v roce 1994 a navazuje na dlouholetou tradici výroby speciálních jeřábů v českých zemích. Vysoká kvalifikace pracovníků, jejich zkušenosti s projektováním, stavbou a zajišťováním dodávek jeřábů, jsou zárukou splnění všech požadovaných parametrů.

Naši pracovníci, technologové a konstruktéři patří mezi osobnosti dobře známé v oblasti stavby jeřábů a zdvihacích zařízení. V rozhodující míře se podíleli na technickém řešení a zajišťování dodávek jeřábů v případech, kdy se jednalo o provedení atypické, technologické speciály nebo o jeřáby vysokých nosností či velkých rozpětí. Tyto jeřáby pracují ve významných firmách České a Slovenské republiky, ale i v zahraničí.

Certifikát ISO9001
Certifikát ISO9001

Zaměstnanci společnosti Královo Pole Cranes, a.s. mají bohaté zkušenosti zejména z oblasti jeřábů kolejových (jeřáby mostové, portálové a poloportálové, konzolové, sloupové, přístavní a zvláštní) a dalších zdvihacích zařízení, včetně nejrůznějších uchopovacích prostředků, zabezpečovacích, doplňkových a pomocných systémů, včetně jeřábových drah. Jedná se jak o stavbu nových jeřábů a zařízení, tak o rekonstrukce a modernizace stávajících.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. spolupracuje s CEN (Comité Européen de Normalisation, Brusel) a ISO (International Organization for Standardization, Ženeva) při tvorbě Evropských a Mezinárodních norem z oblasti jeřábů a při jejich začleňování a překladech do ČSN – systému Českých technických norem.

Oprávnění k projektování a výrobě zdvihacích zařízení vydal ITI Praha, pobočka Brno. Firma také úspěšně splnila všechny požadavky pro udělení certifikátu kvality a získala certifikát ISO 9001.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. pro své zákazníky zajišťuje v oboru zdvihacích zařízení:

 • kompletní dodávky jeřábů a zařízení včetně uchopovacích prostředků dle vlastních projektů
 • úpravy, rekonstrukce a modernizace
 • dodávky náhradních dílů a servis
 • technické a technologické projekty
 • detailní projekty
 • studie
 • komplexní konstrukční zpracování
 • statické a pevnostní výpočty
 • expertízy
 • řízení projekčních akcí
 • dozor při výrobě, montáži a uvádění do provozu
 • konzultační služby

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. technicky řeší a realizuje dodávky jeřábů a zařízení v celé škále parametrů dle zcela individuálních požadavků zákazníka, nejnovějších technických poznatků a inovací. Společnost je napojena na významné tuzemské i zahraniční subjekty a odborné ústavy, stejně tak úzce spolupracuje při realizaci obchodních případů s řadou předních domácích i zahraničních výrobců jeřábů.

Pro dosažení a udržení vysoké – nadstandardní úrovně poskytovaných dodávek, služeb a prací se činnost KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. řídí těmito klíčovými strategiemi:

 • přání a požadavky zákazníka jsou první a nejpřednější
 • podpora zapojení zaměstnanců do týmové práce a personálního růstu v oblastech odbornosti, všeobecného rozhledu a seberealizace v rámci společnosti
 • prověření a zvládnutí dostupných počítačových technologií (CAD, MKP)
 • praktické, jednoduché a spolehlivé finanční řízení

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. je jak dostatečně malá na to, aby poskytla zaslouženou osobní pozornost Vašemu projektu, tak dostatečně velká pro zajištění finálního produktu a jeho uvedení do provozu. Má zdroje pro zabezpečení úspěšného dokončení zakázky v dohodnutém termínu.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s. smluvně disponuje dalšími potřebnými kapacitami, které navazují na kvalifikaci kmenových pracovníků a doplňují kapacity k řešení celé šíře odborné problematiky:

 • výroba nosných ocelových konstrukcí jeřábů
 • výroba uchopovacích prostředků
 • výroba strojních a elektro komponent
 • montáž
 • elektroprojekce
 • konstrukční skupina
 • hydraulika a pneumatika
 • revizní činnosti zdvihacích zařízení