Kontakty

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.

Brigádnická 231/69, Brno, 621 00
Česká republika
e-mail: info@kpc.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, Krajský soud Brno, odd. B, vl. 1566, IČ: 46357408, DIČ: CZ46357408
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372633933 / 0300
IBAN: CZ16 0300 0000 0003 7263 3933
BIC: CEKOCZPP

Vedení společnosti

Jan Mikel (výkonný ředitel)
tel.: +420 605 703 445
e-mail: mikel@kpc.cz
Ing. Jiří Nezbeda (technický ředitel)
tel.: +420 605 786 141
e-mail: nezbeda@kpc.cz

Obchodní oddělení

Mgr. Eva Doležalová (vedoucí obchodního oddělení)
tel.: +420 724 000 432
e-mail: dolezalova@kpc.cz
Kateřina Horsáková (obchodní referent)
tel.: +420 702 036 642
e-mail: horsakova@kpc.cz

Technické oddělení

Ing. Oldřich Daňhel (projektant)
tel.: +420 702 036 642
e-mail: danhel@kpc.cz
Michal Dostalík (projektový manažer)
tel.: +420 732 506 214
e-mail: dostalik@kpc.cz