Gravity cable drum

-

Pro napájení jeřábu elektrickou energií

Kabelový gravitační buben slouží pro navíjení kabelu, který zajišťuje napájení pojízdného stroje (jeřábu) elektrickou energií. Buben je umístěn na konzole  nosné konstrukce stroje a je poháněn posuvným závažím působením gravitace.

Napájení portálového jeřábu

Gravitační síla působící na závaží je pomocí lanka přenášena na vlastní buben, který zajišťuje spirálové navíjení kabelu v závislosti na pohybu stroje. V případě, kdy je napájecí bod umístěn ve středu celkové dráhy pojezdu stroje, je správný směr navíjení zajištěn použitím překlápěcího kloubu.