English čeština
Přihlášení

Motoricky otočné kladnice pro jeřáby

Jedná se o speciální kladnice, umožňující otáčení zavěšeného břemena kolem svislé osy pomocí motorického pohonu, ovládaného zpravidla z kabiny jeřábníka nebo pomocí dálkového ovládání, bez zásahu obsluhy na zemi.

Pohon může být řešen jako elektromechanický, hydraulický nebo pneumatický a umožňuje neomezené otáčení háku v obou směrech. Vlastní rozběh i zastavování je řízeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému přetáčení zavěšeného břemena a tím i jeho následnému kmitání. Kladnice může být vybavena i systémem pro polohování břemena, který zajistí, že po vydání povelu k otáčení se hák kladnice automaticky zastaví v stanovené poloze.

V případě, kdy je pro pohon otáčení háku použit hydromotor a hydraulický agregát je umístěn přímo na kladnici, je zde také vždy umístěna signalizace důležitých stavových veličin, které jsou rozhodující pro správný a bezpečný chod kladnice, jako je výška hladiny kapaliny v nádrži agregátu, teplota kapaliny apod.
Pohon otáčení háku může být na přání zákazníka vybaven systémem pro odpojení háku od pohonu. V tom případě je možno hákem otáčet vnějším momentem, jako u běžné klasické kladnice.

 Otočná kladnice
Otočná kladnice

V případě, kdy má být kladnice s motoricky otočným hákem instalována na místo stávající kladnice na již provozovaném jeřábu, je tato kladnice konstrukčně řešena tak, aby jí bylo možno stávající kladnici přímo nahradit, bez potřeby jakýchkoliv mechanických úprav stávají konstrukce kočky. Pouze je potřeba zajistit přívod napájení a ovládacích signálů ke kladnici.

Kladnice mohou být také osazeny vážícím systémem různého provedení a přesnosti vážení. Zjištěná hmotnost břemena může být zobrazována na displeji přímo na kladnici, přenášena na jeřáb případně i mimo něj nebo může být použita kombinace těchto způsobů.

Pro případ, kdy je na kladnici zavěšován elektromagnet nebo hydraulický drapák je kladnice vybavena zásuvkou pro napájení a ovládání těchto zařízení. Napájecí napětí a ovládací signály jsou ke kladnici vedeny z kočky kabelem.

Otočná kladnice 70t

Kladnice s motoricky otočným hákem je speciální závěsný prostředek jeřábu určený pro otáčení břemena, zavěšeného na jejím háku. Vzhledem k tomu, že průměr kladek i jejich rozteče jsou zcela shodné s klasickou kladnicí stejné nosnosti, je možno ji instalovat i na stávající jeřáb, bez požadavku na jeho mechanické úpravy.

Hydraulický agregát pohonu otáčení je umístěn přímo na kladnici a jeho elektromotor je řízen frekvenčním měničem pro možnost nastavení plynulého rozběhu a zastavení pohybu břemena. Ovládání otáčení je prováděno z kabiny jeřábu, pomocí otočného pákového ovladače.

Otočná kladnice 70t v provozu
Otočná kladnice 70t
v provozu

V případe potřeby je možno pohon jednoduše odpojit a hákem je pak možno volně otáčet vnějším momentem jako u klasické kladnice. Systém pohonu je rovněž vybaven pojištěním proti přetížení a může být na přání zákazníka osazen i světelnou signalizací stavu hladiny kapaliny v nádrži hydraulického agregátu.

TECHNICKÁ DATA
Nosnost kladnice 70000 kg
Počet nosných průřezů lana 8
Rychlost otáčení háku 1 ot/min
Rozsah otáčení neomezený oběma směry
Pohon otáčení háku elektrohydraulický
Hák jednoduchý, kovaný
Napětí sítě 3 x 400 V, 50 Hz
Teplota okolí -15° až +45°C
Dokumenty ke stažení KPC_Ico_Pdf
Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook