English čeština
Přihlášení

Klasická jeřábová kladnice 50t

Jedná se o běžnou spodní kladnici, která je zavěšena na osmi průřezech lana. Nosným elementem je v tomto případě jednoduchý kovaný hák. Součástí kladnice je elektrická zásuvka pro napájení elektrických částí hydraulického drapáku. Elektrický proud se přivádí kabelem z kabelového bubnu, umístěného na kočce jeřábu.

Jeřábová kladnice 50t
Kladnice 50t

Hák je opatřen pojistkou proti samovolnému uvolnění manipulovaného břemena. U takto vysokých nosností, může být na přání zákazníka kladnice vybavena také dvojitým kovaným hákem, umožňujícím lepší a stabilnější zavěšení břemene.

Prostor kladek je opatřen kryty, které slouží jednak jako ochrana proti vypadnutí lana z drážky kladky při jeho uvolnění, jednak jako ochrana proti zapadnutí cizího předmětu do prostoru kladek a umožňuje tak bezpečnou manipulaci s tělesem kladnice.

Pokud je to požadováno, může být kladnice osazena také vážícím systémem různého provedení a přesnosti. Zjištěná hmotnost břemena může být zobrazována na displeji přímo na kladnici, přenášena na jeřáb případně i mimo něj nebo může být použita kombinace těchto způsobů.

 

Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook