English čeština
Přihlášení

Klasické jeřábové kladnice

Klasické kladnice (jedná se zde o spodní kladnice) představují základní a nejrozšířenější neodnímatelné závěsné prostředky, používané u jeřábů nebo zdvihacích zařízení.
S ohledem na konkrétní manipulační proces nabízíme kladnice od nosnosti několika kilogramů až po nosnost stovek tun, různého konstrukčního provedení a technického vybavení. Kladnice zpravidla malých nosností mohou být provedeny zcela bez kladek, tj. kladnice je zavěšena přímo na konci jednoho nosného lana. Běžně jsou ovšem kladnice osazeny kladkami, které jsou součástí nosného lanového kladkostroje jeřábu nebo zdvihacího zařízení. Počet kladek je různý (minimálně jedna) a v zásadě lze říci, že s rostoucí nosností kladnice roste i jejich počet.

Jeřábová kladnice se čtyřmi kladkami   Jeřábová kladnice se dvěmi kladkami   Jeřábová kladnice s jednou kladnou
Kladnice
se čtyřmi kladkami
  Kladnice
se dvěmi kladkami
  Kladnice
s jednou kladkou

Nosným elementem kladnic jsou zpravidla kované háky, které mohou být jednoduché nebo dvojité, přičemž dvojité háky mohou být provedeny i s otvorem pro závěsný čep. U kladnic velmi vysokých nosností je možno použít háky vícenásobné, případně použít místo háku závěsný třmen. Všechny háky jsou vždy opatřeny pojistkami proti samovolnému uvolnění manipulovaného břemena. Háky jsou s kyvným příčníkem kladnice spojeny pomocí matice, uložené takřka výhradně na axiálním valivém ložisku, které umožňuje snadné otáčení zavěšeného břemena. V případě, kdy je nutno při některých manipulačních činnostech zamezit otáčení břemena, může být kladnice vybavena blokovacím systémem, který umožňuje zablokovat otáčení háku v předem stanovených polohách.

Příklady klasických jeřábových kladnic, vyráběných naší firmou
Klasická jeřábová kladnice 50t Jeřábová kladnice 20t
Klasická jeřábová kladnice 50t Klasická jeřábová kladnice 36t Klasická jeřábová kladnice 20t

Z hlediska vlastní konstrukce mohou být kladnice provedeny jako běžné, klasické nebo se zkrácenou stavební výškou. Všechny kladky jsou vždy opatřeny kryty, které slouží jednak jako ochrana proti vypadnutí lana z drážky kladky při jeho uvolnění, jednak jako ochrana proti zapadnutí cizího předmětu do prostoru kladek, vtažení části lidského těla apod. Kladnice mohou být také osazeny vážícím systémem různého provedení a přesnosti vážení. Zjištěná hmotnost břemena může být zobrazována na displeji přímo na kladnici, přenášena na jeřáb případně i mimo něj nebo může být použita kombinace těchto způsobů.

 

Jeřábová kladnice 8t
Kladnice 8t

Pro případ, kdy je na kladnici zavěšován elektromagnet nebo hydraulický drapák je kladnice vybavena zásuvkou pro napájení a ovládání těchto zařízení. Napájecí napětí a ovládací signály jsou ke kladnici vedeny z kočky kabelem.

 

Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook