English čeština
Přihlášení

Ruční manipulátor KHK
pro manipulaci s kolejnicemi typu UIC

Kleště na kolejnice s ručním ovládáním jsou určeny pro uchopení vždy pěti kusů kolejnic v poloze "paty u sebe". Principiálně se jedná o systém tvarovaných hřebenů s levostrannými a pravostrannými výstupky, které jsou vůči sobě vzájemně posuvné a jejichž dvě krajní polohy jsou aretovány. Pro dosažení maximální bezpečnosti je použito dvou pojistek. Jedna pojistka je ovládána automaticky, druhá ručně.

V jedné z krajních poloh jsou tvarové výstupky levého a pravého hřebene v zákrytu a lze je tak bez problémů zasunout do mezery mezi hlavami kolejnic. V druhé krajní poloze jsou výstupky tvarovaných hřebenů ustaveny pod hlavy odebíraných kolejnic, čímž je zajištěno spolehlivé uchopení.

Ruční manipulátor na kolejnice UIC 
Obr 1. : Kleště zavěšeny na řetězových vazácích 
Ruční manipulátor na kolejnice UIC
Obr 2. : Kleště před uchopením kolejnic
Manipulátor na kolejnice UIC - Detail
Obr 3. : Detail uchopení kolejnic


Vzájemný posun hřebenů je prováděn ručně jedním pracovníkem. Obsluhu kleští je možno provádět jak zleva tak zprava, podle situace na skládce kolejnic.

Předpokládá se zavěšení min. dvou kleští na traverzu jeřábu prostřednictvím dvoupramenného řetězového vazáku.

TECHNICKÁ DATA
Nosnost kleští 5000 kg
Vlastní hmotnost kleští 107 kg
Počet odebíraných kolejnic 5
Dokumenty ke stažení KPC_Ico_Pdf
Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook