English čeština
Přihlášení

Manipulační jednotka pro přepravu
a ukládání kolejnic 75m

Manipulační jednotka pro přepravu dlouhých kolejnic je tvořena dvěma mostovými traverzovými jeřáby a čtyřmi univerzálními manipulátory, které jsou zavěšeny vždy po dvou na traverzu každého jeřábu.

Manipulační jednotka se zavěšeným manipulátorem na kolejnice
Manipulační jednotka se zavěšeným manipulátorem

Univerzální manipulátory jsou zcela nové konstrukce a jsou určeny pro manipulaci s kolejnicemi S 49, UIC 54, UIC 60 a R 65. V případě potřeby je možno tyto manipulátory konstrukčně upravit i pro kolejnice jiných rozměrů.

Manipulátor při uchopování kolejnic
Manipulátor při uchopování kolejnic

Manipulační jednotka slouží k přepravě kolejnic na skladě a pro překládání kolejnic ze skladu na soupravu železničních vagónů. Oba jeřáby v tomto případě pracují v synchronním režimu a všechny jejich pohyby jsou ovládány z jednoho stanoviště - buď z kabiny jednoho jeřábu, nebo ze země pomocí dálkového ovládání. Manipulátory odebírají současně vždy sestavu čtyř kusů kolejnic.

Přeprava kolejnic délky 75m
Kolejnice délky 75m uložené na železničních vagónech
pomocí manipulační jednotky

Před uložením na vagóny provedou manipulátory na povel obsluhy, ve zvednuté poloze, horizontální posun kolejnic na vzájemnou vzdálenost 225 mm. V této poloze jsou kolejnice připraveny pro uložení na válce stojanů (oplenů) železničních vagónů. Manipulátory mohou sloužit i pro vykládání vagónů, kdy je potřeba odebrat kolejnice ze stojanů na vagónu a provést jejich horizontální posun do polohy s patami těsně u sebe pro uložení na sklad. Uvedený počet současně manipulovaných kolejnic a rozsah horizontálního posuvu vychází z konkrétních podmínek a je možno je přizpůsobit i jiným požadavkům zákazníka.

Poloha kolejnic při ukládání do válců na vagónech Poloha kolejnic při odebírání ze skladu kolejnic
Poloha kolejnic
při ukládání do válců na vagónech
Poloha kolejnic
při odebírání ze skladu kolejnic

Použití univerzálních manipulátorů přináší celou řadu výhod:

- výrazné zvýšení produktivity práce
- snížení požadavků na obsluhu pod jeřábem
- při změně sortimentu není nutno měnit celý manipulátor
- nedochází ke zmagnetování přenášených kolejnic
- výrazné zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci

Toto zvýšení bezpečnosti je dáno jednak tím, že vzhledem k mechanickému způsobu uchopení nemůže dojít k odpadnutí kolejnice, jako se stává v případě, že k manipulaci jsou používány elektromagnety a dále manipulátory jsou vybaveny celou řadou blokovacích funkcí.

Dokumenty ke stažení KPC_Ico_Pdf
Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook