English čeština
Přihlášení

Kleště pro manipulaci se svitky plechu

Úvod do manipulace se svitky plechu

Podle orientace osy svitku plechu je možno pro manipulaci se svitkem využít těchto našich výrobků :

C-hák na svitky plechu Svitek plechu zavěšený na C-háku Osa svitku se nachází ve vodorovné rovině
svitek je zavěšen na vidlici C-háku
Kleště na svitky plechu
Kleště na svitky plechu Osa svitku je orientována svisle
svitek je pevně uchopen čelistmi kleští

Kleště na svitky plechu

Kleště slouží k uchopení, zdvihání a k následné manipulaci, tj. přenášení svitků plechů, které mají svoji osu ve svislé poloze. Svými čelistmi uchopí jeden nebo i dva svitky za mezikruží svitku plechu, kdy sevření vyvolává třecí sílu mezi čelistmi a povrchem svitků při zvedání a tato síla zabrání vypadnutí svitku z čelistí kleští.

Příklady kleští na svitky, které vyrábí naše firma
 Kleště na svitky 40t  Kleště na svitky 35t Kleště na svitky 28t  Kleště na svitky 20t
Kleště na svitky 40t Kleště na svitky 35t Kleště na svitky 28t Kleště na svitky 20t

Svěrná síla čelistí je vyvolána pasivně působením pákového mechanismu kleští při zvedání závěsného oka kleští. Mechanismus kleští pracuje automaticky.

Jednosvitkové kleště Dvousvitkové kleště
Jednosvitkové kleště
s nosností 20t, 28t a 35t
Dvousvitkové kleště
s nosností 40t

Zajištění kleští v jejich rozevřené poloze a následně jejich odjištění za účelem sevření mezikruží svitků se děje bez zásahu obsluhy a to pouze působením zdvihového mechanismu jeřábu.

Kleště v horní části mechanismu jsou opatřeny závěsným okem pro zavěšení na jednoduchý hák.

 

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook