English čeština
Přihlášení

Uchopovací prostředky jeřábu

Uchopovacími prostředky rozumíme mechanická zařízení, pomocí kterých je břemeno bezpečně uchopeno a následně je možno s ním provádět požadovanou manipulaci pomocí samotného jeřábu, či zdvíhacího zařízení.

Jde převážně o zařízení, která jsou konstrukčně uzpůsobena konkrétnímu materiálu, se kterým bude manipulováno. Může se jednat například o svitky plechu či drátu, jednotlivé kusy nebo svazky tyčového materiálu, o  manipulaci s jednou či více kolejnicemi současně, nebo o přenášení kusového, či jiného materiálu.

Uchopovací prostředky
 Kleště na svitky plechu  Jeřábové závěsy  Jeřábové manipulátory  Drapáky
Kleště na svitky Závěsy Manipulátory Drapáky

Dle způsobu zavěšení mohou být tyto prostředky provedeny buď jako neodnímatelné, pokud jsou přímo součástí nosného systému jeřábu, nebo odnímatelné, které je možno zavěšovat na hák kladnice jeřábu pouze v případě potřeby.

Uchopovací prostředky mohou být konstruovány jako jednoduché přípravky, kdy je manipulace prováděna zpravidla ručním způsobem za pomoci obsluhy, nebo se může jednat o plně automatická zařízení většinou s vlastním pohonem. Tyto jsou vhodné především pro automatizované provozy, kde umožňují rychle a účinně manipulovat s břemenem bez přítomnosti obsluhy, čímž je dosaženo zvýšení efektivity a bezpečnosti celého výrobního procesu.

 

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook