English čeština
Přihlášení

Ruční mobilní sloupové jeřáby

Přemístitelné paletovým vozíkem, s lomeným ramenem

Mobilní otočný sloupový jeřáb je určen pro vertikální a horizontální dopravu břemen v dosahu otočného lomeného ramene. Jeřáb je v provedení s pevnou základnou, přemístitelný za pomoci ručního paletového vozíku, vysokozdvižného vozíku, případně s využitím mostového jeřábu. Jeřáby mohou být vybaven ručním nebo elektrickým řetězovým kladkostrojem, případně pneumatickým zařízením, zavěšeným trvale na konci výložníku.

Mobilní otočný sloupový jeřáb s lomeným ramenem
Znázornění manipulace pomocí paletového vozíku

Sloupový mobilní jeřáb sestává z podstavce, sloupu a otočného lomeného ramene, které má na svém konci zavěšen řetězový kladkostroj. V případě manuálního zdvihu, je kladkostroj ovládán tahem za rětěz.

PRODUKTOVÁ ŘADA RUČNÍCH SLOUPOVÝCH JEŘÁBŮ
Nosnost [kg] Vyložení [mm]
60 2000
100 2000
150 2000

Lomené rameno umožňuje rozsah pokrytí manipulačního prostoru v rádiusu 1950 mm kolem osy otáčení. Rameno může být rovněž samostatně umístěno na stěny, případně strop pracoviště.

Mobilní otočný sloupový jeřáb s lomeným ramenem - rozsah
Rozsah manipulace [mm]

Jeřáb lze přemísťovat pomocí paletového vozíku, kterým se zajede do tomu určených otvorů v základně jeřábu a celý jeřáb zvedne. Pokud to přepravní podmínky vyžadují, je možno jeřáb přemisťovat i v rozloženém stavu, je ale nutné, aby jeřáb byl před znovu uvedením do provozu zkontrolován pověřenou osobou. Po ukončení montáže, před uvedením jeřábu do provozu, musí být provedena funkční a zatěžovací zkouška. O výsledku zkoušek se provede zápis do Knihy revizí a kontrol.

Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook