English čeština
Přihlášení

Portálové a poloportálové jeřáby

Jeřáby portálové a poloportálové mohou být i nepojízdné - pevné (bez poj.kol), s nohami (nohou) ukotvenými v základu. Mohou mít také jednu či obě strany hlavních nosníků s krakorci (převislým koncem).

Jejich uchopovací prostředky jsou stejné jako u jeřábů mostových. Stejně tak o nich platí ostatní údaje, uvedené v kapitole Mostové jeřáby ( škála nosností, jednonosníkové či dvounosníkové).

Portálové jeřáby

Jeřáby portálové se používají zejména v situacích, kdy je jeřáb umístěn na volném prostranství. Charakteristickým znakem portálových jeřábů je jejich nosná ocelová konstrukce - portál, která sestává převážně z jednoho či dvou hlavních nosníků, které jsou podepřeny stojkami či nohami s příčníky osazenými pojezdovými koly.

Příklady portálových jeřábů realizovaných naší společností :
Portálový jeřáb 32t+8t-26.5m Portálový jeřáb 16t-45+12.5+19.2m Portalovy jerab 20t-15m 960108_01 Portálový jeřáb 25t-32m+2.2m
Portálový jeřáb 32t+8t-26.5m Portálový jeřáb 16t-45+12.5+19.2m Portálový jeřáb 20t-15m Portálový jeřáb 25t-32m+2.2m

Hlavní nosníky a nohy jsou tvořeny prostými válcovanými profily, častěji svařenci z nich - příhradovou konstrukcí,  zejména však mají skříňový průřez - svařenec z plechů. Po hlavních nosnících pojíždí jeřábová kočka, případně je pod nimi podvěšena. Jeřáb pojíždí po ocelových kolejnicích uchycených do betonového  tělesa jeřábové dráhy, zabudovaném v terénu. El. napájení (hlavní trolej) je často řešeno kabelem na kabelovém bubnu, případně trolejí v souběžném kanálu. Ovládání jeřábu je z kabiny, dálkovým ovládáním, případně zavěšeným panelem.

Poloportálové jeřáby

Jeřáby poloportálové se používají zejména v situacích, kdy je jeřáb sice často umístěn v hale, ale pouze jedna jeho strana může pojíždět po jeřábové dráze uložené na sloupech. Druhá strana s nohou pojíždí po jeřábové dráze uložené v podlaze haly.
Charakteristickým znakem poloportálových jeřábů je jejich nosná ocelová konstrukce (poloportál), která sestává z jednoho, dvou či více hlavních nosníků a pouze jedné nohy.
Jedna  strana je opatřena jen příčníkem s pojezdovými koly, druhá nohou s příčníkem a pojezdovými koly. Hlavní nosníky a noha mohou být tvořeny prostými válcovanými profily,  zpravidla však mají skříňový průřez - svařenec z plechů. Po hlavních nosnících pojíždí jeřábová kočka.
El. napájení (hlavní trolej) je převážně řešeno podélnou hlavní trolejí uchycenou u horní větve jeřábové dráhy.
Ovládání jeřábu je z kabiny, dálkovým ovládáním, případně zavěšeným panelem.

 

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook