English čeština
Přihlášení

Lanové kladky, kladky pro vedení ocelových lan

Standardní náhradní díly jeřábu

Nejčastěji vyžívaným nosným prvkem u jeřábů a ostatní zdvihací techniky jsou ocelová lana. Tato lana jsou vedena pomocí lanových kladek a mohou být v případě potřeby organizována do poměrně složitých lanových systémů, které jsou součástí zdvihového mechanizmu jeřábů. Hmotnost břemene se tímto systémem rozloží do několika lanových průřezů, čímž lze dosáhnout velmi vysokých zdvihových nosností.

Lanové kladky
Nákres lanových kladek různých průměrů

Lanové kladky jsou ve své podstatě volně otočná kola, uložená na osách, která mají po svém obvodě drážku, ve které je lano vedeno. Vlastní těleso kladky může být buď odlévané, nebo bývá zhotoveno jako svařenec. Mezi žebry lanových kladek bývají zpravidla provedeny odlehčovací otvory.

Lanové kladky - mazání ložiska Lanové kladky
Mazaní ložiska kladky Nové vyrobené lanové kladky

Kladky mohou být buď uchyceny k pevné konstrukci jeřábu a nebo jsou zavěšeny na lanech a pohybují se po nich v příslušném směru, jako je tomu např. u jeřábových kladnic. Rozměry drážky pro lano musí přesně odpovídat použitému lanu, jinak by docházelo k nadměrnému opotřebení.

 

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook