English čeština
Přihlášení

Ocelové konstrukce

Naše společnost se zabývá také výrobou a montážemi ocelových konstrukcí a to jednak ve formě doplňkových nosných systémů pro potřeby námi dodávaných jeřábů a zdvihacích zařízení, tak i individuální zakázkovou výrobou dle potřeb a přání našich zákazníků. Vlastní konstrukce může být zhotovena dle výkresové dokumentace dodané zákazníkem, nebo může být kompletně navržena a vyrobena naší firmou.

Naše služby v oblasti ocelových konstrukcí :

  • Ideové návrhy ocelových konstrukcí a nosných systémů
  • Projekčně konstrukční zpracování ocelových konstrukcí
  • Statické výpočty
  • Vlastní výroba ocelových konstrukcí
  • Povrchová úprava
  • Odborná montáž v místě instalace

Příkladem může být ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor. Je tvořena dvěma hlavními a dvěma příčnými nosníky, které jsou zhotoveny z válcovaných I profilů, navzájem propojených šroubovými spoji. Vlastní nosníky jsou ustaveny na nohách opatřených přírubami a následně svorníky uchyceny k podlaze. Po spodní pásnici hlavních nosníků pojíždí podvěsná hliníková konstrukce vakuového manipulátoru, sloužící pro manipulaci s břemeny.

Nosná ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor :
Ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor 143480_4
Ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor 143480_1
Ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor 143480_2
Ocelová konstrukce pro vakuový manipulátor 143480_3
 

 

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook