English čeština
Přihlášení

Speciální zdvihové brzdy

Brzda D630 s automatickou kompenzací opotřebení brzdového obložení

Brzda zdvihová čelisťová D630 se samonastavitelnými čelistmi, je určena pro brzdění brzdového bubnu. Je konstruována jako kloubová sestava pák, ovládaná elektrohydraulickým odbrzďovačem a je vybavená automatickým kompenzátorem opotřebení.
Kompenzátor brzdového opotřebení slouží k automatickému (bezobslužnému) seřízení pákového mechanismu brzdy v závislosti na hodnotě opotřebení brzdového obložení tak, aby byl neustále udržen potřebný brzdící moment v předem dané toleranci.

Jeřábová brzda D630 se samonastavitelnými čelistmi  Jeřábová brzda se samonastavitelnými čelistmi

Použití této brzdy, zejména u technologických jeřábů, zásadním způsobem snižuje potřebu servisních prací, čímž je dosaženo zvýšení provozuschopnosti jeřábu, omezení výpadků v technologii a odstávek jeřábu. V neposlední řadě značně přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce.
Výhodou použité koncepce kompenzátoru je zachování základních připojovacích rozměrů brzdy i jejího původního prostoru. Takto je možno tento systém použít jak u nových brzd, tak s úpravami i u brzd stávajících provozovaných jeřábů.

Dokumenty ke stažení KPC_Ico_Pdf
Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook