English čeština
Přihlášení

Převodové skříně zdvihu jeřábu

Převodové skříně jsou používané jako součást pohonů všech mechanizmů jeřábů, zejména pak pohonů zdvihů a pojezdů. Připojovací konce vstupních a výstupních hřídelů jsou provedeny podle typu pohonu a podle celkového řešení mechanizmu.

 Převodová skříň zdvihu jeřábu
Převodovka zdvihu s odlévanou skříní

Převodovka se obecně skládá z hnací a hnané hřídele, ozubeného převodu a skříně. Skříň se skládá většinou z víka a vany. Skříň převodovky může být řešena jako odlitek nebo svařenec, popřípadě jejich kombinace. Mazání se provádí olejem. Může být tlakové (pomocí zubového čerpadla) a nebo rozstřikem.

Převodová skříň zdvihu jeřábu C1200 Převodovka zdvihu C1200
Převodovka zdvihu C1200
se svařovanou skříní
Převodovka zdvihu C1200
pohled na vlastní převody

Velikost závisí především na kroutícím momentu, který je třeba přenést od motoru k vlastnímu poháněnému ústrojí jeřábu.

Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook