English čeština
Přihlášení

Převodové skříně pojezdu jeřábu a kočky

Převodové skříně jsou používané jako součást pohonů všech mechanizmů jeřábů, zejména pak pohonů zdvihů a pojezdů. Připojovací konce vstupních a výstupních hřídelů jsou provedeny podle typu pohonu a podle celkového řešení mechanizmu.

 

 018223 1  018223 2
Pojezdová převodovka

Převodovka se skládá z hnací a hnané části - hnací a hnané hřídele, ozubeného převodu a skříně. Skříň se skládá většinou z víka a vany. Skříň převodovky může být řešena jako odlitek nebo svařenec, popřípadě jejich kombinace. Mazání se provádí olejem. Může být tlakové (pomocí zubového čerpadla) a nebo rozstřikem. Velikost závisí především na kroutícím momentu, který je třeba přenést od motoru k poháněné jednotce.

 013133 1
Převodovka použitá v pojezdu kočky
Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook