English čeština
Přihlášení

Pojezdové brzdy

Brzdy dvoučelisťové, dvoupružinové se používají pro brzdění pojížděcího ustrojí jeřábů a jeřábových koček. Mají plynule nastavitelný brzdící moment od 0 do svého maxima. 

Braketravel
Pojezdová brzda

V horní části brzdy je systém táhel, pružin a pák, na kterých jsou upevněny brzdové čelisti s obložením z bezazbestového materiálu. Funkci odbrzďovače zajišťuje u těchto brzd elektrohydraulický přístroj.

Čelisťová bubnová brzda sestává z podstavy, pomocí čepů kyvně uložených pák a elektrohydraulického odbrzďovače. K pákám jsou pomocí čepů upevněny brzdové čelisti s obložením, které přenáší brzdnou sílu pružin pákovým převodem na brzdový buben.

Variantně lze nabídnout brzdu s podstavou uzpůsobenou pro uchycení k převodovce, která je na to patřičně vybavená.

Rozměry a vlastnosti výrobku mohou být plně přizpůsobeny potřebám zákazníka. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook