English čeština
Přihlášení

Jeřábové traverzy

Traverzy jsou specifickým manipulačním prostředkem, sloužícím k celé řadě někdy velmi speciálních manipulačních procesů a nosnost se může pohybovat od desítek kilogramů až po stovky tun. Mohou být řešeny jako odnímatelné, zavěšované zpravidla na hák kladnice, nebo neodnímatelné, zavěšené přímo na nosných lanech jeřábu. Všechny traverzy mohou být také provedeny jako otočné.

Klasické jednoduché traverzy jsou tvořeny základním nosníkem, který může být vybaven celou řadou různých závěsných prvků pevných, posuvných ručně nebo mechanicky a slouží především k manipulaci s dlouhými břemeny nebo jejich svazky. Závěsné prvky slouží zpravidla pro zavěšování vázacích lan, řetězů, popruhů, svěrek nebo kleští, elektromagnetů nebo magnetů permanentních, vakuových manipulačních prostředků apod.

Speciální traverzy jsou zpravidla jednoúčelové, pro konkrétní typ manipulace. Patří sem traverzy hradidlové pro manipulaci s hradícími deskami na přehradách pod hladinou vody.

Dále je to celá škála traverz pro hutní provozy, kde je nutno manipulovat s tekutým kovem, rozměrnými a někdy i horkými (až 800°C) produkty apod. Sem patří licí traverzy, jejichž nosnost se většinou pohybuje ve stovkách tun. Traverzy jsou osazeny lamelovými háky pro zavěšení pánve s tekutým kovem a mohou být vybaveny vážícím systémem. Lamelové háky jsou buď s pevnou vzdáleností (pouze výkyvné), nebo s možností mechanické změny jejich vzdálenosti, ovládané z kabiny jeřábu.

Příklady jeřábových traverz pro hutní provozy :
Hydraulická klešťová traverza 25t Hydraulická klešťová traverza 63t Licí traverza 280t s vážením
Hydraulická klešťová traverza 25t Hydraulická klešťová traverza 63t Licí traverza 280t s vážením

Pro možnost otáčení i rozměrných a těžkých břemen kolem svislé osy mohou být traverzy osazeny motoricky otočným hákem. K manipulaci s hotovými produkty slouží klešťové traverzy, které mohou být mechanické bez pohonu čelistí, nebo s jejich pohonem (elektrický, hydraulický, pneumatický). Dvě čelisti tvoří kleštinu a na traverze bývají zpravidla dvoje kleštiny, případně více. Vzdálenost kleštin je buď pevná, nebo může být motoricky měnitelná. Tvar a rozměry čelistí jsou řešeny s ohledem na tvar a rozměry manipulovaného břemena. Veškeré pohyby a funkce jsou ovládány z kabiny jeřábu, případně pomocí dálkového ovládání.

Příklady jeřábových traverz :
Klasická jeřábová traverza 2t Hradidlová traverza 12t
Klasická jeřábová traverza 2t Hradidlová traverza 12t

Speciální traverzy také slouží pro manipulaci s břemeny se složitým tvarem, kdy musí zajistit jejich bezpečné zavěšení, vyvážení a vyrovnání, někdy překlápění nebo otáčení i jejich přesnou polohu při manipulaci nebo ukládání. Speciální traverza, kterou je možno zavěsit na dva jeřáby (spřáhnout je dohromady) umožní manipulaci s břemenem, jehož hmotnost přesahuje nosnost jednotlivých jeřábů. S ohledem na nosnost je potom traverza řešena jako nesymetrická nebo symetrická a může být vybavena celou řadou dalších manipulačních nebo závěsných prvků.

KRÁLOVO POLE CRANES, a.s.
Brigádnická 69, Brno, 621 00
Česká republika
:
46357408
DIČ
:
CZ46357408
OR KS Brno, odd. B, vl.1566
Tel.
:
602 757 422
Fax
:
-
Email
:
KPC Iso9001 YouTube GooglePlus Facebook